/resimler/1gelin1damat.com.tr/logo2.png

Sepet  0  
»Üye Girişi»Üye Kayıt
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0541 473 73 76

E Ticaret Hizmet ve Kullanım Koşulları

1gelin1damat.com.tr E Ticaret İnternet Sitesinin  Hizmet ve Kullanım Koşulları 


1.1 www.1gelin1damat.com.tr internet sitesinin kullanım koşulları belirlenmiştir.

1.2 1gelin1damat.com.tr 'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde 1gelin1damat.com.tr 'ye erişim sağlayan tüm gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. 

1.3 1gelin1damat.com.tr 'nin sunduğu hizmetler Ensar Matbaacılık firması tarafından sağlanmaktadır.

1.4 1gelin1damat.com.tr 'nin yasal sahibi Ensar Matbaacılık firması olup, 1gelin1damat.com.tr üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Ensar Matbaacılık firması 'na aittir. 

1.5 İş bu kullanım koşulları Ensar Matbaacılık firması tarafından gerektiği zaman değiştirebilir. Değiştirilen kullanım koşulları ve ilgili maddeler 1gelin1damat.com.tr' da yayımlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 

1.6 1gelin1damat.com.tr hizmetlerinden yararlanan ve erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Ensar Matbaacılık firması tarafından iş bu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 

1.7 Ensar Matbaacılık firması,  1gelin1damat.com.tr' da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. Tanımlar 
2.1 1gelin1damat.com.tr: Ensar Matbaacılık firması tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir. 

2.2 ÜYE, Ensar Matbaacılık firması'dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Ensar Matbaacılık firması tarafından üyelikleri onaylanan  gerçek ve tüzel kişilerdir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.

2.3 KULLANICI: 1gelin1damat.com.tr’u alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.4 İÇERİK: 1gelin1damat.com.tr'de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayımlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 

2.5 Web Sitesi Üyelik Sözleşmesi: 1gelin1damat.com.tr internet sitesi içeriğinde metin olarak ve üyelik sırasında onaylanmak üzere kullanıcı ve üyelerin erişip okuyabileceği şekilde yayınlanmaktadır. 

2.6 KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, 1gelin1damat.com.tr'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

3. Hizmetlerin Kapsamı 
3.1 Ensar Matbaacılık firması'ın, 1gelin1damat.com.tr üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. 

3.2 1gelin1damat.com.tr internet sitesine üye olunarak ya da üye olunmadan telefon email ya da posta  kanalları ile 1gelin1damat.com.tr sitesine ulaşarak 1gelin1damat.com.tr sitesinde bulunan ürün ve hizmetlerden satın alma talebi iletilebilir. Kullanım koşulları üye olunarak yapılan alışverişlerde de, üyeliksiz alışverişlerde de geçerlidir.

3.3 Ensar Matbaacılık firması'ın, 1gelin1damat.com.tr üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Ensar Matbaacılık firması'na ait www.1gelin1damat.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından, elden ya da yerinde teslim edilmek suretiyle Ensar Matbaacılık firması adına ayıpsız olarak teslimidir. 

3.4 Ensar Matbaacılık firması, 1gelin1damat.com.tr üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri 1gelin1damat.com.tr' da yayımlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.5 1gelin1damat.com.tr bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Ensar Matbaacılık firması tarafından belirlenecek ve 1gelin1damat.com.tr 'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Ensar Matbaacılık firması, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri 1gelin1damat.com.tr 'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

4. Genel Hükümler 
4.1 1gelin1damat.com.tr üzerinden, Ensar Matbaacılık firması'ın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. 1gelin1damat.com.tr üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Ensar Matbaacılık firması'nın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır.

4.2 Ensar Matbaacılık firması, 1gelin1damat.com.tr' da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, 1gelin1damat.com.tr üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. 1gelin1damat.com.tr muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler 1gelin1damat.com.tr' a verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile 1gelin1damat.com.tr' da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. 1gelin1damat.com.tr' da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Ensar Matbaacılık firması' nın 1gelin1damat.com.tr' da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. 

4.3 Ensar Matbaacılık firması, işbu 1gelin1damat.com.tr ve 1gelin1damat.com.tr uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve 1gelin1damat.com.tr' u kullanma koşulları ile 1gelin1damat.com.tr' da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, 1gelin1damat.com.tr' u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, 1gelin1damat.com.tr' da yayımlanmalarıyla yürürlüğe girerler. 1gelin1damat.com.tr 'nin kullanımı ya da 1gelin1damat.com.tr' a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. 
Ensar Matbaacılık firması, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

4.4 1gelin1damat.com.tr dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayımlanan içeriklerden dolayı Ensar Matbaacılık firması' nın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Ensar Matbaacılık firması çalışanlarının ve yöneticilerinin, Ensar Matbaacılık firması yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. 
Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Ensar Matbaacılık firması, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir. 

4.5 1gelin1damat.com.tr' u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla 1gelin1damat.com.tr üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, 1gelin1damat.com.tr dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, Ensar Matbaacılık firması ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE' lerin 1gelin1damat.com.tr üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Ensar Matbaacılık firması'nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.6 İşbu 1gelin1damat.com.tr'un sahibi Ensar Matbaacılık firması'dır. 1gelin1damat.com.tr 'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve 1gelin1damat.com.tr'un sunumu Ensar Matbaacılık firması'nın ya da izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. 1gelin1damat.com.tr 'deki bilgilerin ya da sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile 1gelin1damat.com.tr içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan 1gelin1damat.com.tr yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Ensar Matbaacılık firması ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Ensar Matbaacılık firması hizmetlerini, bilgilerini ve Ensar Matbaacılık firması'nın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Ensar Matbaacılık firması'nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Ensar Matbaacılık firması'nın yazılı izni ile mümkündür.

4.7 Ensar Matbaacılık firması, 1gelin1damat.com.tr üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Ensar Matbaacılık firması aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, 1gelin1damat.com.tr 'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. 

KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Ensar Matbaacılık firması için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Ensar Matbaacılık firması'in işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir. 

4.8 İşbu 1gelin1damat.com.tr Kullanım Koşulları dâhilinde Ensar Matbaacılık firması tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Ensar Matbaacılık firması; Ensar Matbaacılık firması hizmetleri, Ensar Matbaacılık firması bilgileri, Ensar Matbaacılık firması telif haklarına tâbi çalışmaları, Ensar Matbaacılık firması ticari markaları, Ensar Matbaacılık firması ticari görünümü veya bu 1gelin1damat.com.tr vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

4.9 1gelin1damat.com.tr 'dan yapılacak alışverişlerde EFT / Havale / Posta Çeki / Kredi Kartı ile Online ödeme seçenekleri mevcuttur. Sipariş tarihinden sonra gerçekleşen, daha önceden öngörülemeyen sebeplerden (tabii afet, savaş, terör, iletişim hatlarındaki büyük sorunlar vs.) dolayı sözleşmeyi imzalayan tarafların sorumluluklarını yerine getirememeleri ve bu durumun üç (3) günden fazla sürmesi durumunda tarafların her birinin tek taraflı fesih hakkı doğacaktır. 

4.10 1gelin1damat.com.tr satışa sunduğu ürünlerin bir kısmı için stok tutmuyor olabilir. Müşterileri tarafından sipariş edilen bu ürünler, ürünün üreticisi, distribütörü veya dağıtıcısından temin edilerek basım işlemi yapılarak müşterilere ulaştırılmaktadır. Nadiren de olsa, tedarikçi firma stoklarında bulunmayan ürünler nedeniyle gecikmeler yaşanabilir. Bu tür sorunlardan dolayı ürünün temin edilememesi veya teslimatın gecikmesi durumunda; müşteriler bilgilendirilir ve talep edilmesi halinde sipariş edilen ürün değiştirilebilir veya ürün bedeli olarak alınmış olan tutar iade edilerek sipariş iptal edilebilir. 

4.11 Bazı ürünlerde ekran görüntüsü ile ürünün orjinali arasında ton  farkı yaşanması muhtemeldir. Sistem kaynaklı sorunlar ve internetteki dizgi hatalarından onay sonrası Ensar Matbaacılık firması sorumlu değildir. 

4.12  1gelin1damat.com.tr 'de yayımlanan fiyat listelerinde sehven hata yapılması halinde ürün fabrikasının belirlediği kendi fiyat listesi geçerli olacaktır.

5.Teslimat Şartları

5.1 İşbu ürünleri teslimati; kargo ile,  Ensar Matbaacılık firması servis aracı ile,  ya da müşteri insiyatifi ile müşteri tarafından 1gelin1damat.com.tr adresinden alınarak yapılabilir. Teslimat sırasında ürün paketi müşteri tarafından kontrol edilmeli, hasarlı paketler teslim alınmayarak tutanak tutturulma ve Ensar Matbaacılık firması ’na bildirilmelidir. Ensar Matbaacılık firması uygun görmesi halinde siparişi yeniden hazırlayacaktır. Hasarlı, paketi açılmış ürünün teslim alınması halinde ise ürürün Kullanıcıya tam olarak teslim edildiği kabul edilmiş addedilir. 


 5.2 Siparişler, sipariş tarihinden (Davetiye sipariş tarihi davetiye ücretinin Ensar Matbaacılık firması hesabında  göründüğü tarih itibariyle  başlamaktadır.) itibaren ortalama 1-3 işgünü içinde kargoya verilmektedir. Baskı ve Montaj işlemleri uzun sürecek ürünler sitede ayrıca belirtilmiştir.

5.3 Sipariş verdikten sonra teslimat adresi değiştirilememektedir. Fatura adresi teslimat adresiyle aynı olup ; talep edilmesi halinde farklı bir adres olarak belirtilebilmektedir.

5.4 Kargoda yaşanabilecek gecikme, kaybolma ve hasar durumlarında Ensar Matbaacılık firması  sorumlu değildir. Kargonun kaybolması, hasar görmesi ve gecikmesi durumunda Tazmin talebi kargodan talep edilmelidir. Bu konuda oluşabilecek   hukuki davalar T.C. İstanbul Mahkemeleri salahiyetlidir.

5.5 Yurtdışı ürün siparişlerinde yabancı ülke gümrüklerde yaşanan kontroller ve gecikme  Ensar Matbaacılık firması ve taşıyıcı kargonun sorumluluğu dışındadır. Bu nedenle yaşanabilecek aksaklıklarda kargo firması ve 1gelin1damat.com.tr ile iletişim kurarak izlenecek yol hakkında bilgi alınabilmektedir. Yurtdışından yapılacak ürün alımlarında gümrük prosedürleri göz önüne alınarak sipariş tarihi belirlenmelidir.

Yurtdışı ürün siparişlerinde kargo gümrük vs. bedelleri müşteri tarafından karşılanmaktadır.

Yurtdışı ürün siparişlerinde, teslimatın yapılacağı bölgeye ve kargonun ağırlığına göre gönderim masrafları değişiklik göstermektedir. 1gelin1damat.com.tr yurtdışı ürün siparişlerinde kargo firması seçimini müşterinin talep ve beklentilerine uygun olmasına azami gayret göstererek yapar.

 
5.6 İşbu teslimat sırasında teslimat adresinde alıcının bulunmaması durumunda kargo sorumlusu  kargo şirketinin telefon numarasını ve şube adresini içeren bir haber formu bırakacaktır. Haber formununun bırakılmasını takip eden iş günü itibariyle aynı adrese ikinci uğrama gerçekleştirilecektir. 2 gün içinde kargo şirketi ile iletişime geçilmeli ve ürünün teslim alınacağı süreç bildirilmelidir.

6.Sipariş İptali

6.1 İşbu Siparişin iptali ;  onay maili öncesinde bilgi@1gelin1damat.com.tr adresi ya da 0212 565 94 77 nolu telefonla Ensar Matbaacılık firması’ nın bilgilendirilmesi şeklinde mümkün olmaktadır. Onay verilen siparişlerde ise iptal söz konusu değildir. 
 
6.2 Sözleşme gereğince Ensar Matbaacılık firması’ın ürün bedelini iade edeceği durumlarda, iadenin yapılacağı banka hesabı, ürün bedelinin ödendiği hesaptır. Ensar Matbaacılık firması’ın para iadesini alıcının bu hesabının kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle bu hesaba yapamaması durumunda alıcı, Ensar Matbaacılık firması’na bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. Alıcının bu durumda gecikme zararı, faiz vb. taleplerde bulunması söz konusu değildir.

7.İade Şartları

7.1 Kullanıcı tarafından sipariş edilen ürünler baskı öncesi kullanıcı onayına sunulmaktadır. İşbu onay aşamasından sonra alınan davetiyelerin baskıya girmesinden sonra iade söz konusu değildir. Baskı aşaması yapılmamış ancak baskı onayı alınan ürünler için o anki sürece kadar yapılan masraflar Müşteriden tahsil edilir. (Tasarım Ücreti, Kredi Kartı İşlem Ücreti vs)

8. Mücbir Sebepler 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Ensar Matbaacılık firması işbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Ensar Matbaacılık firması açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Ensar Matbaacılık firması'nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetki 

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ensar Matbaacılık firması' nın, KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

10. Yürürlülük ve Kabul 

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", Ensar Matbaacılık firması tarafından 1gelin1damat.com.tr içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini 1gelin1damat.com.tr'u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Ensar Matbaacılık firması, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek 1gelin1damat.com.tr üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

 İletişim


Tel      : 0212 528 28 48 - 0541 473 73 76

e-mail  : info@1gelin1damat.com.tr

Adres   : 2. Matbaacılar Sitesi ZC5 Topkapı, İstanbul

 

 Bizi Takip Edin


 » Facebook

 » Twitter

 » instagram

 » Yorum Ekle | Yorumlar

 » Sipariş Takip

  Kampanyalarımızdan Haberdar Olmak İçin
  E-Posta Listemize Kayıt Ol.

Gelin1Damat.com.tr © 2015 Bu Site Davetiye Rehberi E-Ticaret sistemi ile hazırlanmıştır.  
Sayfa Başı